Chci začít

Náš oddíl celoročně přijímá nové členy. Trénink s námi si můžete vyzkoušet a dokonce za něj nic neplatit. Každý nově příchozí má u nás totiž jeden týden zdarma na vyzkoušení.

První trénink

Na první trénink se prosím objednejte na čísle +420 724 530 172 nebo přes email info@jitsu.cz.

Co si vzít s sebou?

  • Sportovní oblečení (kimono není nutné)
  • Přezůvky (na přesun mezi šatnou a tělocvičnou)
  • Pití, ručník, dobrá nálada...

Co je Jiu-Jitsu?

Jiu‑Jitsu je původní japonské umění boje nebo bojový systém rozšířený po světě v různých podobách jako způsob sebeobrany beze zbraně nebo s malou zbraní. Z jiu‑jitsu vycházejí moderní bojová umění judo, aikido a další bojová umění nebo sporty.

Jak ho děláme u nás?

Jiu‑Jitsu prochází neustálým vývojem vzhledem k novým potřebám obrany. U nás se snažíme reflektovat aktuální dění a přizpůsobovat trénink situacím, které denně můžete vidět ve večerních zprávách.

Individuální přístup

Uvědomujeme si, že každý člověk je jiný a každý si v sebeobraně zvolí vlastní způsob obrany. Ačkoliv všechny tréninky mají stejný cíl a tedy se částečně tematicky překrývají, lze je rozřadit do kategorií:

  • Reálná sebeobrana
  • Úderovka
  • Judo a fyzická příprava
  • Boj na zemi (Brazilské Jiu-Jitsu)

Učíme, jak se chovat v krizové situaci

Kromě samotného nácviku obrany se u nás dozvíte i nezbytné věci z teorie. Všechny tyto věci procvičujeme v modelových situacích, které jsou součástí zejména seminářů a soustředění.

  • Nutná obrana - kdy, jak a koho smím bránit
  • Předcházení konfliktu
  • První pomoc

Jiu-Jitsu - čest, pokora, respekt

Snažíme se ctít tradiční hodnoty Jiu-Jitsu a stále posouvat své hranice. Pravidelně se konají zkoušky na vyšší kyu, kde žáci musí zvládnout předepsané techniky a prokázat teoretické znalosti. Po úspěšném složení zkoušky je předán diplom a pásek.